1994

Zpět na osobní stránku

MD5 collisions homepage: English, Czech,
DN,HDN,SNMAC homepage: English, Czech,
PGP attack homepage: English, Czech,
SSL attack homepage: English, Czech.

FBI, odposlechy v USA:
V.Klíma: Šifry, právo a tajné služby (2): DES budí děs, Chip, leden 1994, str. 146 - 149.
chip-1994-01-146-146.jpg, chip-1994-01-147-147.jpg,
chip-1994-01-148-148.jpg, chip-1994-01-149-149.jpg

 

Terminologie šifrování a bezpečnost šifer v praxi, heslové systémy a "Vernamova šifra" na Invexu´93:
V.Klíma: Šifry a kryptéři, Chip, únor 1994, str. 206 - 207.
chip-1994-02-206-206.jpg, chip-1994-02-207-207.jpg

 

Úvodní článek k seriálu - Vigenere, Vernam, Shannon, Enigma, steganografie:
V.Klíma: Utajené komunikace - 1.díl : Od hieroglyfů k elektronice, Chip, květen 1994, str. 194 - 197.
chip-1994-05-194-194.jpg, chip-1994-05-195-195.jpg,
chip-1994-05-196-196.jpg, chip-1994-05-197-197.jpg

 

Tajné kódy, řeč, nomenklátory, homofonní substituce, luštění jednoduché substituce:
V.Klíma: Utajené komunikace - 2.díl : Tajné kódy, řeč a substituce, Chip, červen 1994, str. 184 - 188.
chip-1994-06-184-184.jpg, chip-1994-06-185-185.jpg, chip-1994-06-186-186.jpg,
chip-1994-06-187-187.jpg, chip-1994-06-188-188.jpg

 

Vývoj šifer v Evropě, Cardano, Alberti, polygrafická substituce, Trithemius, Porta, Belaso, autoklíč:
V.Klíma: Utajené komunikace - 3.díl: Od knihtisku k polyalfabetické substituci, Chip, červenec 1994, str. 138 - 141.
chip-1994-07-138-138.jpg, chip-1994-07-139-139.jpg,
chip-1994-07-140-140.jpg, chip-1994-07-141-141.jpg

 

Černé komnaty, G.Washington, T.Jefferson, šifrovací disk, Kasiského metoda luštění, Fleissnerova otočná mřížka, Kerckhoffovy principy, vojenská kryptografie:
V.Klíma: Utajené komunikace - 4.díl : Od novověku do 20. století, Chip, srpen 1994, str. 118 - 121.
chip-1994-08-118-118.jpg, chip-1994-08-119-119.jpg,
chip-1994-08-120-120.jpg, chip-1994-08-121-121.jpg

 

Ruská porážka, německá šifra UBCHI, francouzské šifry, Rakousko-Uhersko, poválečný vývoj, převodové tabulky, několikanásobné použití hesla, Friedman:
V.Klíma: Utajené komunikace - 5.díl : Šifry první světové války a další rozvoj kryptologie, Chip, září 1994, str. 210 - 215.
chip-1994-09-210-210.jpg, chip-1994-09-211-211.jpg, chip-1994-09-212-212.jpg,
chip-1994-09-213-213.jpg, chip-1994-09-214-214.jpg, chip-1994-09-215-215.jpg


Hagelinovy diskové šifrovací stroje, M 209, Rotorové stroje, Enigma, Purpurový kód, české válečné šifry a jejich luštění:
V.Klíma: Utajené komunikace - 6.díl (Vynálezy šifrovacích strojů a druhá světová válka) : Diskové stroje, Chip, říjen 1994, str. 216 - 221.
chip-1994-10-216-216.jpg, chip-1994-10-217-217.jpg, chip-1994-10-218-218.jpg,
chip-1994-10-220-220.jpg, chip-1994-10-221-221.jpg

 

Vše k DES - historie, módy, luštění:
V.Klíma: Utajené komunikace - 7.díl (DES: Čeká nás velká kryptologická loupež?) : Mušketýr po 20 letech, Chip, listopad 1994, str. 166 - 172.
chip-1994-11-166-166.jpg, chip-1994-11-167-167.jpg, chip-1994-11-168-168.jpg,
chip-1994-11-169-169.jpg, chip-1994-11-170-170.jpg, chip-1994-11-171-171.jpg,
chip-1994-11-172-172.jpg

 

Varianty DES, FEAL, LOKI, PES, IDEA, šifry Xeroxu, délka klíče a možnosti útoku hrubou silou:
V.Klíma: Utajené komunikace - 8.díl (Následníci DES a jejich bezpečnost): Jsme v bezpečí?, Chip, prosinec 1994, str. 168 - 171.
chip-1994-12-168-168.jpg, chip-1994-12-169-169.jpg,
chip-1994-12-170-170.jpg, chip-1994-12-171-171.jpg

 

Problém distribuce klíčů v asymetrické a symetrické kryptografii, srovnání:
V.Klíma: Šifry, kryptologie a bezpečné informační systémy, Computerworld, ročník 5, číslo 26, 24.6.1994, str. 47

 

Fakta kolem DES:
V.Klíma: Bezpečnost šifrovacích algoritmů a DES, Bulletin AFOI, Asociace firem pro ochranu informací, číslo 2/94, str. 14.
afoi-1994-02-14-14.jpg

 

Populární článek:
V.Klíma: Historie utajovaného oboru, T 94 (Technický magazín), číslo 9/94, str. 68 - 70.

 

NSA, DES, PGP:
V.Klíma: Šifry nejsou jen dětskou hrou o poklad, Softwarové noviny, prosinec 1994, str. 96 - 99.
swn-1994-12-96-96.jpg, swn-1994-12-97-97.jpg,
swn-1994-12-98-98.jpg, swn-1994-12-99-99.jpg