1995

Zpět na osobní stránku

MD5 collisions homepage: English, Czech,
DN,HDN,SNMAC homepage: English, Czech,
PGP attack homepage: English, Czech,
SSL attack homepage: English, Czech.

Dobrodružství nebo realita? - o šifře Beale:
V.Klíma: Utajené komunikace - 9.díl (Beale: Šifra ukrývající poklad): Úspěšní zlatokopové, Chip, leden 1995, str. 124.
chip-1995-01-124-124.jpg

 

Vznik myšlenek asymetrické kryptografie, Merkův nápad a Diffie-Helmanův objev:
V.Klíma: Utajené komunikace - 10.díl (Veřejná kryptografie): Revoluce v šifrování!, Chip, únor 1995, str. 126 - 128.
chip-1995-02-126-126.jpg, chip-1995-02-127-127.jpg, chip-1995-02-128-128.jpg

 

Trapdoor One-Way function, podstata Merke-Hellmanovy asymetrické šifry na bázi problému rance a její rozluštění:
V.Klíma: Utajené komunikace - 11.díl (Asymetrická šifra v ranci): Zadní vrátka podstatou, Chip, březen 1995, str. 136 - 141.
chip-1995-03-136-136.jpg, chip-1995-03-141-141.jpg,

 

RSA, podstata,bezpečnost, luštitelnost:
V.Klíma: Utajené komunikace - 12.díl (Šifra RSA): Šifrový šampión, Chip, duben 1995, str. 136 - 138.
chip-1995-04-136-136.jpg, chip-1995-04-138-138.jpg

 

Čip a bloková šifra od NSA:
V.Klíma: Utajené komunikace - 13.díl (Skipjack a Clipper - šifra a čip od tajné služby):Následník DES!, Chip, květen 1995, str. 166 - 168.
chip-1995-05-166-166.jpg, chip-1995-05-167-167.jpg, chip-1995-05-168-168.jpg

 

Kreknutí RSA-129:
V.Klíma: Utajené komunikace - 14.díl (Nejrozsáhlejší počítačový experiment na Internetu): Internet a RSA, Chip, červen 1995, str. 174 - 175.
chip-1995-06-174-174.jpg, chip-1995-06-175-175.jpg

 

Zákulisí počítačové kryptografie, distribuce klíčů, autentizace,autorizace, monitorování zkoušek jaderných zbraní:
V.Klíma: Utajené komunikace - 15.díl (Aplikace moderní kryptografie v počítačích a komunikacích): Počítačová kryptografie, Chip, červenec 1995, str. 130 - 131.
chip-1995-07-130-130.jpg, chip-1995-07-131-131.jpg

 

Luštění DES není přece možné...:
V.Klíma: Reakce na článek Utajené komunikace - 13.díl: Odpověď panu Gustavu Jindrovi, Chip, červenec 1995, str. 148.
chip-1995-07-148-148.jpg

 

Zajímavý protokol distribuce klíčů, lze hrát karty korespondenčně bez podvádění?, digitální podepisování smluv na dálku:
V.Klíma: Utajené komunikace - 16.díl (Aplikace moderní počítačové kryptografie): Moderní aplikace šifer, Chip, srpen 1995, str. 142 - 143.
chip-1995-08-142-142.jpg, ¨ chip-1995-08-143-143.jpg

 

O nové české šifře WinCros:

V.Klíma: Utajené komunikace - 17.díl (Bezpečnostní karta a nová šifra pro Windows95): WinCros - šifra pro Windows95, Chip, září 1995, str. 206 - 208.
chip-1995-09-206-206.jpg, chip-1995-09-208-208.jpg

 

Zpětné inženýrství šifry RC4, protokol SSL a jejich komerční využití:
V.Klíma: Utajené komunikace - 18.díl (Jsou šifry na internetu bezpečné?): Souboj šifer, Chip, říjen 1995, str. 226 - 228
chip-1995-10-226-226.jpg, chip-1995-10-228-228.jpg

 

GOST - sovětská bloková šifra, popis:
V.Klíma: Utajené komunikace - 19.díl (První a poslední sovětská veřejná šifra): Tajemství sovětské šifry, Chip, listopad 1995, str. 170 - 172.
chip-1995-11-170-170.jpg, chip-1995-11-172-172.jpg

 

GOST a jeho módy a bezpečnost:
V.Klíma: Utajené komunikace - 20.díl (První a poslední sovětská veřejná šifra): Tajemství sovětské šifry - 2, Chip, prosinec 1995, str. 164 - 166.
chip-1995-12-164-164.jpg, chip-1995-12-166-166.jpg

 

Populárně o šifrování:
V.Klíma: Zbraň, která je štítem, T 95 (Technický magazín), číslo 1/95, str. 58 - 60.

 

Populárně o šifrování:
V.Klíma: Velké datové loupeže, T 95 (Technický magazín), číslo ?/95, str. 20 - 22.

 

Pohled na šifrování z hlediska domácnosti, malé firmy i rozsáhlé organizace:
V.Klíma: Potřebujeme bezpečný počítač?, Microsoft News, podzim´95, 1995, str. 39 - 41.

 

Systém Key Escrow, miliardové ztráty a národní bezpečnost USA:
V.Klíma: Začarovaný kruh s americkými šiframi, Softwarové noviny, únor 1995, str. 119 - 121.
swn-1995-02-119-119.jpg, swn-1995-02-120-120.jpg, swn-1995-02-121-121.jpg

 

Klasické chyby laických kryptografů. postup luštění šifer:
V.Klíma: Programátorské šifry a jejich luštění (3), Softwarové noviny, březen 1995, str. 104 - 107.
swn-1995-03-104-104.jpg, swn-1995-03-105-105.jpg,
swn-1995-03-106-106.jpg, swn-1995-03-107-107.jpg

 

Česká šifrovací perlička, Vernamova šifra, šifry ve známých SW balících, UNIXu a jejich luštění:
V.Klíma: Nebezpečné softwarové šifry, Softwarové noviny, červen 1995, str. 120 - 124.
swn-1995-06-120-120.jpg, swn-1995-06-121-121.jpg, swn-1995-06-122-122.jpg,
swn-1995-06-123-123.jpg, swn-1995-06-124-124.jpg

 

Informatizace, státní zájmy, standardy, růst trhu, kvality, služeb,moderní technologie:
V.Klíma: Světové trendy v oblasti šifrování, Bulletin AFOI, Asociace firem pro ochranu informací, číslo 2/95, str. 5 a 14.
afoi-1995-02-5-5.jpg, afoi-1995-02-14-14.jpg

 

Metody a hrozby I&A:
V.Klíma: Identifikace a autentizace, Bulletin AFOI, Asociace firem pro ochranu informací, číslo 2/95, str. 14.
afoi-1995-02-14-14.jpg

 

Typické způsoby autentizace, ochrana passwordů, hrozby na kanálu, odezírání, autentizace předmětem:
V.Klíma: Identifikace a autentizace II., Bulletin AFOI, Asociace firem pro ochranu informací, číslo 3/95, str. 16.
afoi-1995-03-16-16.jpg

 

Obhájení stanoviska autora v diskusi o luštitelnosti DES:
V.Klíma: Rozluštění DES je definitivní, Bulletin AFOI, Asociace firem pro ochranu informací, číslo 3/95, str. 12 - 13.
afoi-1995-03-12-12.jpg, afoi-1995-03-13-13.jpg

 

Autentizace biometrickými metodami, heslem, předmětem, Touch Memory a jejich typy:
V.Klíma: Identifikace a autentizace III., Bulletin AFOI, Asociace firem pro ochranu informací, číslo 4/95, str. 14.
afoi-1995-04-14-14.jpg

 

Profesionální a neprofesionální šifry, šifry v UNIXu:
V.Klíma: Unix, šifrování a autentizace, konference EurOpen.CZ "Počítačové sítě", Tábor, 28.11. - 1.12. 1995

 

Skrytá válka šifer
Tato publikace, vydaná firmou DECROS v roce 1995, byla jednou z prvních českých populárních knih z oblasti kryptologie a její náklad byl zcela rozebrán. Byla určena nejširšímu publiku a obsahuje výklad základních pojmů z oblasti kryptologie. Vysvětluje základní rozpory v dané oblasti. Jako první česká publikace také upozornila na nutnost reakce na nedostatečnou ochranu dat pomocí DES už v roce 1995. Očekávání této hrozby se naplnilo o tři roky později, viz článek v Chipu 11/1998, str.74.
Elektronická verze této publikace je k dispozici na vyžádání.