1998

Zpět na osobní stránku

MD5 collisions homepage: English, Czech,
DN,HDN,SNMAC homepage: English, Czech,
PGP attack homepage: English, Czech,
SSL attack homepage: English, Czech.

Nároky a normy na náhodná čísla (FIPS-PUB 140-1 aj.) :
V.Klíma: Generátory náhodných čísel: Život je jen náhoda..., Chip, březen 1998, str. 62 - 63.
chip-1998-03-62-62.jpg, chip-1998-03-63-63.jpg

 

Lineární kongruentní generátory (LCG):
V.Klíma: Generátory náhodných čísel - II: Jak losuje počítač, Chip, duben 1998, str. 50 - 52.
chip-1998-04-50-50.jpg, chip-1998-04-52-52.jpg

 

Rozluštění DES na internetu:
V.Klíma: DES sestřelen za 41 dní: Když zaútočí celá planeta, Chip, duben 1998, str. 46 - 48.
chip-1998-04-46-46.jpg, chip-1998-04-48-48.jpg

 

Minimální standard, periody lineárních a multiplikativních kongruentních generátorů, rekurzivní a kombinované generátory a jejich vlastnosti:
V.Klíma: Generátory náhodných čísel III: Náhoda na objednávku, Chip, květen 1998, str. 58 - 62.
chip-1998-05-58-58.jpg, chip-1998-05-60-60.jpg, chip-1998-05-62-62.jpg

 

Míchající generátory, generátory s využitím bitu carry:
V.Klíma: Generátory náhodných čísel IV: Namíchaná čísla, Chip, červen 1998, str. 46 - 48.
chip-1998-06-46-46.jpg, chip-1998-06-48-48.jpg

 

Autentizace a šifrování v GSM:
V.Klíma, T.Rosa: Bezpečnost mobilních telefonů GSM: Není všechno zlato..., Chip, červen 1998, str. 148 - 150.
chip-1998-06-148-148.jpg,chip-1998-06-149-149.jpg,chip-1998-06-150-150.jpg

 

Zpráva z Fibexu, bezpečnost řešení Expandia banky, elektronické bankovnictví, elektronická peněženka České spořitelny:
V.Klíma: Fibex´98: Pod kůží atrakcí, Chip, červenec 1998, str. 12 - 16.
chip-1998-07-12-12.jpg, chip-1998-07-13-13.jpg, chip-1998-07-14-14.jpg,
chip-1998-07-15-15.jpg, chip-1998-07-16-16.jpg

 

Klonování SIM karet GSM, popis algoritmu COMP128 a jeho slabiny, experimenty, hašovací funkce, kolize a narozeninový paradox:
V.Klíma, T.Rosa: Bezpečnost mobilních telefonů GSM: GSM pod tlakem klonování, Chip, červenec 1998, str. 134 - 136.
chip-1998-07-134-134.jpg, chip-1998-07-135-135.jpg, chip-1998-07-136-136.jpg

 

Emulace SIM karty, falešné kolize:
V.Klíma, T.Rosa: Bezpečnost mobilních telefonů GSM: Karta a její klíč, Chip, srpen 1998, str. 114 - 116.
chip-1998-08-114-114.jpg, chip-1998-08-115-115.jpg, chip-1998-08-116-116.jpg

 

Špionážní města KGB a NSA, odposlechové systémy, informační válka, Echelon:
Ochrana dat:

V.Klíma, Třetí světová, Chip, srpen 1998, str. 34 - 38.
chip-1998-08-34-34.jpg, chip-1998-08-37-37.jpg, chip-1998-08-38-38.jpg

 

Šifrování v GSM, šifra A5 a její popis, bezpečnost GSM v širším smyslu:
V.Klíma, T.Rosa: Bezpečnost mobilních telefonů GSM: Důvěrnost a šifra v GSM, Chip, září 1998, str. 148-151.
chip-1998-09-148-148.jpg, chip-1998-09-149-149.jpg,
chip-1998-09-150-150.jpg, chip-1998-09-151-151.jpg

 

Sestrojení luštícího stroje na DES, linky, obrázky, dokumentace:
V.Klíma: DES Cracker: Kladivo na DES, Chip, listopad 1998, str. 74 - 75.
chip-1998-11-74-74.jpg, chip-1998-11-75-75.jpg

 

Pokračování detailního popisu luštícího stroje na DES a Wienerův luštící stroj:
V.Klíma: DES Cracker, díl 2.: Je libo louskáček?, Chip, prosinec 1998, str. 52 - 54.
chip-1998-12-52-52.jpg, chip-1998-12-53-53.jpg, chip-1998-12-54-54.jpg

 

Stručné povídání o šifrování pro manažery - výběr a kvalita šifry:
V.Klíma: Šifrování pro managery II., Data Security Management, číslo 1/1998, str. 20 - 22.

 

Stručné povídání o šifrování pro manažery - veřejná nebo neveřejná šifra, americká vývozní omezení, organizace, klíčové hospodářství:
V.Klíma: Šifrování pro managery III., Data Security Management, číslo 2/1998, str. 14 - 18.

 

Zpráva z evropské bezpečnostní výstavy:
V.Klíma: Byli jsme při tom: Infosecurity´98, Data Security Management, číslo 4/1998, str. 52 - 53.

 

Co všechno plyne z bezpečnostní statistiky:
V.Klíma: BISS´98: Statistická studie o informační bezpečnosti, Data Security Management, číslo 6/1998, str. 8 - 14.

 

Recenze knihy
V.Klíma, J.Dočkal: Recenze: Hacker Proof, Data Security Management, číslo 6/1998, str. 36.

 

Populární článek o systému Echelon a šifrování:
V.Klíma: Naslouchá přítel nebo snad nepřítel?, HLÁSÍ SE POLICIE, říjen 1998, str. 16 - 17.

 

Přednášky:
V.Klíma: Šifrování - univerzální nástroj pro ochranu dat, Přednáška na bezpečnostní konferenci firmy Decros, hotel Praha, 1998.

V.Klíma: Přednáška na konferenci Advanced Exchange III, Microsoft s.r.o., 25.1.1998, Národní dům, Praha.
V.Klíma: Přednáška na konferenci "Internet´98 - Obchod bez hranic", 8.-9.9.1998, Bratislava