2000

Zpět na osobní stránku

MD5 collisions homepage: English, Czech,
DN,HDN,SNMAC homepage: English, Czech,
PGP attack homepage: English, Czech,
SSL attack homepage: English, Czech.

Magazín: trendy
V.Klíma: Vývoz šifer z USA: Strýček Sam už nám důvěřuje, Chip, prosinec 2000, str. 58.
chip-2000-12-058-058.pdf
V tomto článku seznamujeme s novými uvolněními v oblasti vývozu silné kryptografie z USA a konkrétně jak se to týká ČR.

 

Moderní kryptografické metody:
V.Klíma: Jak popsat data, Chip, prosinec 2000, str. 62 - 65. chip-2000-12-062-065.pdf
V tomto dílu seriálu se zabýváme pojmy: ASN.1 - abstraktní syntaktická notace jedna. Je to jazyk prostřednictvím kterého se dají popsat nejrůznější datové struktury. Využívá ho celá řada národních i mezinárodních standardizačních institucí (ISO, ITU, ANSI,..) a používají ho i průmyslové normy (PKCS, RFC,..).

 

Moderní kryptografické metody:
V.Klíma: Bezpečné použití RSA, Chip, listopad 2000, str. 52 - 56. chip-2000-11-052-056.pdf
V tomto dílu seriálu se zabýváme pojmy: Standardy PKCS#1 verze 1.5, 2.0 a 2.1 pro výměnu klíčů a digitální podpis pomocí RSA. Bezpečnostní slabina formátu typu 02, útok na něj a možná protiopatření. Maskovaný formát dat, maskovací funkce MGF (mask generation function).

 

Počítačová bezpečnost:
V.Klíma: Šifrovací standard AES: Zvítězil Rijndael, Chip, listopad 2000, str. 48-49. chip-2000-11-048-049.pdf
V tomto článku uvádíme veškeré potřebné informace k vítězi veřejné soutěže na nový americký šifrovací standard AES (Advanced Encryption Standard). Je zde uvedena řada odkazů na různé zdroje.

 

Zákon o elektronickém podpisu:
V.Klíma: Expres neujel, otázky zůstávají, Chip, říjen 2000, str. 44 - 46. chip-2000-10-044-049.pdf
V tomto článku dílu se zabýváme zákonem o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb.) a jak by mohl fungovat. Jsou zde pojmy certifikační autorita, křížový certifikát, certifikační řetězec a pod.

 

Často kladené otázky (FAQ) k Zákonu o elektronickém podpisu:
V.Klíma: "Otázky, otázky..." , CD Chip 10/00. chip-2000-10-CD-FAQ-ZoEP.htm

V této příloze k hlavnímu článku z tištěného Chipu č.10/00 klademe spolutvůrci zákona 43 otázek k výkladu zákona o elektronickém podpisu.

 

Moderní kryptografické metody:
V.Klíma: Bude nás podepisovat RSA?, Chip, září 2000, str. 50 - 52. chip-2000-09-050-052.pdf
V tomto dílu seriálu se zabýváme pojmy: Standard PKCS#1 verze 1.5 pro výměnu klíčů a digitální podpis pomocí RSA. Doplňování dat pro RSA, blok typu 01 a 02.

 

Moderní kryptografické metody:
V.Klíma: Návrat šampiona, Chip, srpen 2000, str. 40 - 42. chip-2000-08-040-042.pdf
V tomto dílu seriálu se zabýváme pojmy: Digitální podpis, výměna klíčů, RSA, standardy PKCS obecně, obsah PKCS#1 až PKCS#15. Okrajově (v kontextu): DSA, ECDSA, FIPSPUB 186-2, PGP, PEM, S/MIME a SSL. V článku jsou uvedeny dvě hlavní oblasti použití asymetrických šifer, vývoj standardů, formátů a protokolů pro digitální podpis a jejich současný stav.

 

Moderní kryptografické metody:
V.Klíma: Šifry s mnoha tvářemi, Chip, červenec 2000, str. 50 - 53. chip-2000-07-050-053.pdf
V druhém dílu tohoto seriálu se zabýváme těmito pojmy: Proudové šifry, Vernamova šifra, inicializační vektor, solení, blokové šifry v proudovém módu, módy ECB, CBC, OFB a CFB, dostatečná délka klíče, úloha šifrovacích klíčů, řízený přístup, důvěrnost, integrita a dostupnost.


Bezpečné kryptografické nástroje pro třetí tisíciletí

V.Klíma: Bezpečné kryptografické nástroje pro třetí tisíciletí, Decros News 2/2000, červen 2000, str. 1 - 3. V tomto článku stručně hodnotíme kryptografické mezníky v nedávné historii a odhadujeme další vývoj v aplikované kryptografii.


Konference

V.Klíma: Bezpečné kryptografické nástroje pro třetí tisíciletí, prezentace, Decros Prague Conference 2000, 21.června 2000, Hotel Praha. V této přehledové prezentaci shrnujeme principy, vývoj a vlastnosti symetrických šifer, hašovacích funkcí, pseudonáhodných generátorů a asymetrických šifer. Zároveň poukazujeme na zásadní normy v této oblasti a očekávané trendy.

 

Moderní kryptografické metody:
V.Klíma: Labyrint šifer v ráji počítačů, Chip, červen 2000, str. 56-59. chip-2000-06-56-59.pdf
V tomto seriálu se budeme věnovat jak klíčovým pojmům, tak nejpoužívanějším technikám a standardům. Zaměříme se přitom zejména na moderní metody a internetovou kryptografii. Začínáme s pojmy: Šifrovací algoritmus, Kódování a šifrování, Symetrické šifrovací algoritmy, Asymetrické šifrovací algoritmy, Kryptologie, Kryptografie, Kryptoanalýza, Blokové a proudové šifry, Režimy činnosti blokových šifer, Kvalita šifer, Požadavky na kvalitní šifrovací algoritmus, Zveřejňování šifrovacích algoritmů, RC2, RC4, TripleDES, CAST.

 

O generátoru náhodných čísel Yarrow:
V.Klíma, T.Rosa: Testy a zdroje neurčitosti v počítači: Rukavice hozená hackerům, Chip, květen 2000, str. 50 - 53. chip-2000-05-50-53.pdf

 

Moderní metody tvorby generátorů náhodných čísel:
V.Klíma: Testy a zdroje neurčitosti v počítači: Dokonalá náhoda, Chip, duben 2000, str. 54 - 56.

chip-2000-04-54-56.pdf


O uvolnění amerických restrikcí na silné šifry:

V.Klíma: Počítačová bezpečnost: Uvolnění silných šifer: Konečně!, Chip, březen 2000, str. 40 - 41.

chip-2000-03-40-41.pdf


O GSM, šifře A5 a jejím luštění, 2.díl:
V.Klíma, T.Rosa: Bezpečnost mobilních telefonů GSM: Šifra v GSM prolomena ! (2), Chip, březen 2000, str. 42 - 44. chip-2000-03-42-44.pdf


O GSM, šifře A5 a jejím luštění:
V.Klíma, T.Rosa: Bezpečnost mobilních telefonů GSM: Šifra v GSM prolomena !, Chip, únor 2000, str. 38 - 41. chip-2000-02-38-41.pdf


O objevu v měření zdrojů entropie. Maurerův-Coronův test.
V.Klíma: Testy a zdroje neurčitosti v počítači: Dá se náhoda měřit?, Chip, leden 2000, str. 38 - 41.

chip-2000-01-38-39.pdf , chip-2000-01-40-41.pdf