Zpět na hlavní stranu.

Vlastimil Klíma: Rodina speciálních blokových šifer DN a hašovacích funkcí nové generace HDN typu SNMAC, IACR ePrint archive Report 2007/050 , February, 2007, pdf: English ,V cestine .Abstrakt. Speciální bloková šifra je nové kryptografické primitivum, které bylo navrženo jako stavební prvek hašovacích funkcí nové generace SNMAC [Kl06]. V tomto příspěvku prezentujeme rodinu speciálních blokových šifer Double Net DN(n, k)-rho s n bitovým blokem, k bitovým klíčem a počtem rund rho, principy tvorby jejích stavebních prvků a návrhová kritéria. Na bázi DN definujeme rodinu hašovacích funkcí HDN(n, k)-rho s n bitovým hašovacím kódem, která hašuje po blocích o délce k - n bitů. Jako příklad uvádíme a doporučujeme používat DN(512, 8192)-10 a HDN(512, 8192)-10. Když už máme speciální blokovou šifru, můžeme ji zpětně použít také klasicky k šifrování. V tomto případě má výhodu, že bude připravena na nejrůznější útoky ze strany klíče, které se u klasických blokových šifer teprve rozvíjejí. Použití těchto silnějších funkcí pro šifrování dat není dnes ještě vidět jako nezbytné, ale v budoucnu pravděpodobně bude. U hašovacích funkcí je to nezbytné už dnes.

Vlastimil Klima: Nový koncept hašovacích funkcí SNMAC s využitím speciální blokové šifry a konstrukcí NMAC/HMAC, IACR ePrint archive Report 2006/376 , October, 2006, pdf: English ,V cestine . Abstrakt. V příspěvku prezentujeme nové důkazy bezpečnosti velmi dobře známých  hašovacích konstrukcí NMAC/HMAC, navržené Bellare a kol. v roce 1996. Ukazujeme, že blokové šifry by měly být v hašovacích funkcích používány jiným způsobem než dosud. Zavádíme nové kryptografické primitivum, speciální blokovou šifru (SBŠ). SBŠ je odolná proti útokům, specifickým pro blokové šifry v hašovacích funkcích. Navrhujeme nový koncept hašovacích funkcí (SNMAC, Special NMAC), který vzniká použitím SBŠ v konstrukcích NMAC/HMAC. Z nových důkazů bezpečnosti NMAC/HMAC vyplývá, že hašovací funkce SNMAC jsou výpočetně odolné proti nalezení vzoru a kolize. Navíc Coron a kol. na CRYPTO 2005 ukázali, že SNMAC se limitně blíží náhodnému orákulu. Konstrukce SNMAC je obecná a umožňuje různorodé návrhy pomocí různých instancí SBŠ. Navrhujeme speciální blokovou šifru DN (Double Net) a na základě ní konstruujeme hašovací funkci HDN (Hash Double Net) jako konstrukci typu SNMAC.

Vlastimil Klima: About a new generation of block ciphers and hash functions - DN and HDN, SPI 2007, Security and Protection of Information, May 2 – 4, 2007, Brno, Czech Republic, www.unob.cz/spi, paper, presentation.

Vlastimil Klíma: On special block ciphers and special hash functions,, Santa´s Crypto Get-Together, MKB 2007,Praha, Hotel Olympik, December, 6. – 7., 2007, paper (in Czech), presentation (in Czech).

Vlastimil Klíma: Hašovací funkce nové generace SNMAC, Mikulášská kryptobesídka MKB 2006, Praha, Hotel Olympik, 7. – 8. prosinec 2006, prezentace, text příspěvku.

Testy funkcí DN a HDN v jazyce C, podle příspěvku. Naprogramoval Milan Zámostny. Freeware.

Komentář Dr. Tomáše Rosy k funkcím DN, HDN a SNMAC na serveru crypto-world.

Tiskova zprava.
Další zprávy, linky:
http://notebook.cz/clanky/tiskova-zprava/2006/061109-elektronick_-podpis,
http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/cesky-objev-zvysuje-bezpecnost-elektronickeho-podpisu/,
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/D6B9195A6B1F8F4CC125721F006CF0F2,
http://www.systemonline.cz/zpravy/cesky-objev-zvysuje-bezpecnost-elektronickeho-podpisu-z.htm,
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/D6B9195A6B1F8F4CC125721F006CF0F2?OpenDocument,
http://technik.ihned.cz/c4-10015240-19721680-800000_d-cesky-objev-zvysuje-bezpecnost-elektronickeho-podpisu,
http://digiweb.ihned.cz/?&p=i00000_d&article[id]=19699710&article[area_id]=10076440,

Slovy jednoho čtenáře ...Až děsivě jednoduchý populární článek ... na root.cz je " zde.