Popis: C:\Documents and Settings\VK\Dokumenty\d\9\www\root\image001.jpgPersonal page: Vlastimil Klima, Dr. (In Czech: Vlastimil Klíma) 


 English  Popis: en  Česky   Popis: cz        

Popis: Popis: C:\Users\VK\Documents\32\www\root\statniznak.jpgJsem soudní znalec v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika, jmenovaný 3. 11. 2011 ministrem spravedlnosti ČR – pdf, zapsán v seznamu znalců Městského soudu v Praze.  Specializace: mobilní telefony, počítače, tablety, navigace, flash paměti, fotoaparáty, kamery, netbooky, a j. digitální věci, věnuji se též dešifrování souborů, obnově smazaných dat v mobilech a uvedené technice.

 

v.klima@volny.cz

Narozen: 19. 2. 1957, ČR

Wikipedia info: je zde
Vzdělání: 1976 - 1981:
Karlova Univerzita v Praze Matematicko-fyzikální fakulta, 1984: Doktor přírodních věd (RNDr., Karlova Univerzita)
Výzkum: Bezpečnost, Kryptologie
Bezpečnostní prověrka:
PŘÍSNĚ TAJNÉ (vypršela platnost), DŮVĚRNÉ (vypršela platnost), VYHRAZENÉ (platné).
Přednášky:
Úvod do aplikované kryptografie na MFFUK, Praha, 2003 - 2007
Popis: logo_gcucmp_pruhlednyObčas se účastním práce na crypto-news a e-zinu Crypto-world, 1999 - 2014, ISSN 1801-2140, bezpečnostní novinky, krypto-novinky, moje články pro Crypto-world
Moje publikace o kryptologii a počítačové bezpečnosti:
2015, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993
Pár fotografií je
zde. Můj bývalý kolega, vynikající kryptolog, Dr. Tomáš Rosa má web zde.

 

Hlavní publikace:

Sekce: Poslední publikace:

·         Vlastimil Klima, Martin Baroš: Ochrana dat v cloudech, zvaná přednáška na konferenci Security and Protection of Infomation - SPI 2015, 8. ročník mezinárodní vědecké konference Bezpečnost a ochrana utajovaných informací, 20.–21. 5. 2015, Areál BVV Brno, Czech Republic, abstrakt

·         Vlastimil Klima: SHA-3 a Lehká Kryptografie, zvaná přednáška, SantaCrypt 2012, 29-30.11. 2012, Praha, Česká republika

·         Vlastimil Klima, Libor Neumann: Universal Cryptographic protocol – a new way of cryptographic security management, The int. conference "SmartEvent'11 - The Innovation Forum for Mobility and Trusted Technologies and Services", World e-ID section,  September 21 - 23, 2011, Nice, France

·         Vlastimil Klima, Vaclav Platenka: The Cryptographic Software Tool CipherCAD and Cryptanalysis, SPI 2011, Proceedings of Security and Protection of Information, May 10 – 12, 2011, Brno, Czech Republic.

Sekce: Soutěž NIST SHA-3 a Blue Midnight Wish (týmová homepage, moje homepage):

·         Danilo Gligoroski, Vlastimil Klima: Why narrow-pipe cryptographic hash functions are not a match to wide-pipe cryptographic hash functions?, SantaCrypt 2010, Dec. 2-3, 2009, Prague, Czech Republic, Proceedings of SantaCrypt 2010, ISBN xx, pp. xx, pdf.

·         BMW team: A framework for Measuring and Evaluating the Progress of the Cryptanalysis of the Hash Function Blue Midnight Wish, November 15, 2010, pdf.

·         Danilo Gligoroski, Vlastimil Klima: Why narrow-pipe cryptographic hash functions are not a match to wide-pipe cryptographic hash functions?, SantaCrypt 2010, Dec. 2-3, 2009, Prague, Czech Republic, Proceedings of SantaCrypt 2010, ISBN xx, pp. xx, pdf.

·         Danilo Gligoroski, Vlastimil Klima: Practical consequences of the aberration of narrow-pipe hash designs from ideal random functions, Proceedings of Information on ICT Innovations 2010, Sept. 12 - 15, Ohrid, R. Macedonia, Springer, Berlin, Heidelberg, 2010

·         Vlastimil Klima, Danilo Gligoroski: Generic collision attacks on narrow-pipe hash functions faster than birthday paradox, applicable to MDx, SHA-1, SHA-2, and SHA-3 narrow-pipe candidates, IACR eprint, Report 2010/430, pdf.

·         Danilo Gligoroski, Vlastimil Klima: Practical consequences of the aberration of narrow-pipe hash designs from ideal random functions, IACR eprint, Report 2010/384, pdf.

·         Danilo Gligoroski, Vlastimil Klima, Svein J. Knapskog, Mohamed El-Hadedy, Jorn Amundsen, Stig F. Mjolsnes: Cryptographic Hash Function Blue Midnight Wish, 2nd version, Sept.15, 2009, submission package, description, presentation at the First SHA-3 Candidate Conference, Feb. 25-28, 2009

·         Danilo Gligoroski, Rune S. Odegard, Marija Mihova, Svein J.Knapskog, Ljupco Kocarev, Aleš Drápal, Vlastimil Klima: Cryptographic Hash Function EDON-R, submission package, Jan 12, 2009, description, presentation at the First SHA-3 Candidate Conference, Feb. 25-28, 2009

·         Vlastimil Klima: Multicollisions of EDON-R hash function and other observations, November 2008, preliminary analysis

·         Vlastimil Klima: Dynamic SHA is vulnerable to generic attacks, letter, Dec. 14, 2008,

·         Vlastimil Klima: Dynamic SHA2 is vulnerable to generic attacks, letter, Dec. 14, 2008,

·         Vlastimil Klima: A near-collision attack on BLENDER, letter, official paper, Dec. 19, 2008,

·         Vlastimil Klima: Huge multicollisions and multipreimages of hash functions BLENDER-n, IACR eprint Report 2009/006, Jan. 2, 2009

·         Danilo Gligoroski, Vlastimil Klima: On the Computational Asymmetry of the S-boxes Present in Blue Midnight Wish Cryptographic Hash Function, in Danco Davcev and Jorge Marx Gomez (eds): ICT Innovations 2009, Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, pp. 391 - 400, Information on ICT Innovations 2009, Sept. 28 - 30, Ohrid, R. Macedonia, pdf,  

·         Vlastimil Klima and Petr Susil: A Note on Linear Approximations of BLUE MIDNIGHT WISH Cryptographic Hash Function, Cryptology ePrint Archive: Report 2009/453, Sept. 15, 2009

·         Danilo Gligoroski, Vlastimil Klima, On Blue Midnight Wish Decomposition, SantaCrypt 2009, Dec. 3-4, 2009, Prague, Czech Republic, Proceedings of SantaCrypt 2009, ISBN 978-80-904257-0-5, pp. 41-51, pdf.

Sekce: Bloková šifra DN, hashovací funkce HDN a koncept hash. funkce SNMAC (special page)

·         Vlastimil Klima: Special block cipher family DN and new generation SNMAC-type hash function family HDN, IACR ePrint archive Report 2007/050 , February, 2007, článek v češtině

·         Vlastimil Klima: About a new generation of block ciphers and hash functions - DN and HDN, SPI 2007, Security and Protection of Information, May 2 – 4, 2007, Brno, Czech Republic, www.unob.cz/spi, paper.pdf, presentation.pdf

·         Vlastimil Klima: New generation of hash functions SNMAC, SantaCrypt 2006, Prague, Hotel Olympik, December, 7. – 8., 2006, prezentace v češtině, článek v češtině

·         Vlastimil Klima: A New Concept of Hash Functions SNMAC Using a Special Block Cipher and NMAC/HMAC Constructions, IACR ePrint archive Report 2006/376 , October, 2006, český článek

Sekce: Kolize MD5 a Tunelování – nejrychlejší metoda a program hledání kolizí na světě (special page):

·         Vlastimil Klima: Tunnels in Hash Functions: MD5 Collisions Within a Minute, IACR ePrint archive Report 2006/105 , 18 March, 2006, source code, český článek

·         Vlastimil Klima: Finding MD5 Collisions on a Notebook PC Using Multi-message Modifications, March 31, 2005, IACR ePrint archive, Report 2005/102, 3rd Int. Conference Security and Protection of Information 2005, Brno, Czech Republic, May 3 - 5, 2005, presentation.ppt, český článek

·         Vlastimil Klima: Finding MD5 Collisions – a Toy For a Notebook, 5th March, 2005, IACR ePrint archive, Report 2005/075, český článek

Sekce: Prolomení SSL/TLS (special page):

·         Vlastimil Klima, Ondrej Pokorny, Tomas Rosa: Attacking RSA-based Sessions in SSL/TLS, presented at CHES 2003, pp. 426 - 440, Springer-Verlag, 2003, Preliminary version: IACR ePrint archive Report 2003/052

Sekce: Prolomení privátních podpisových klíčů PGP (special page):

·         Vlastimil Klima, Tomas Rosa: Attack on Private Signature Keys of the OpenPGP format, PGP (TM) Programs and Other Applications Compatible with OpenPGP, IACR ePrint archive Report 2002/076, March 2001

Sekce: Postranní kanály:

·         Vlastimil Klima, Tomas Rosa: Side Channel Attacks - Highly Promising Directions in Modern Cryptanalysis, TATRACRYPT '03, The 3rd Central European Conference on Cryptology, June 26-28, 2003, Bratislava, Slovakia

·         Vlastimil Klima, Tomas Rosa: Side Channel Attacks on CBC Encrypted Messages in the PKCS#7 Format, NATO PfP/PWP - 2nd International Scientific Conference Security and Protection of Information, Brno, Czech Republic, 28. - 30.4.2003, IACR ePrint archive Report 2003/098

·         Vlastimil Klima, Tomas Rosa: Further Results and Considerations on Side Channel Attacks on RSA, CHES 2002 , pp. 245-260, Springer-Verlag, 2002, IACR ePrint archive Report 2002/071

·         Vlastimil Klima, Tomas Rosa: Strengthened Encryption in the CBC Mode, IACR ePrint archive Report 2002/061, May 2002

Sekce: Ostatní:

·         Vlastimil Klima: Staying up-to-date with cryptology,Information Security Summit 2008, Martinický Palace, May 28 – 29, 2008, Prague, pdf

Odborná dráha:

·         2004 - 2015 Nezávislý kryptolog a konzultant,

·         2012 – 2015 Soudní znalec Městského soudu v Praze v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika, jmenovaný ministrem spravedlnosti ČR

·         2009 - 2013 Se dvěma kolegy jsem založil KNZ, s.r.o., pracujeme zejména pro NBÚ, ale i pro jiné

·         2004 - 2004 Kryptolog, česká bezpečnostní společnost LEC,

·         1997 - 2003 Kryptolog, česká bezpečnostní společnost DECROS (později skoupena ICZ) a ICZ,

·         1996 - 1997 Nezávislý kryptolog, konzultant pro českou bezpečnostní společnost AEC,

·         1995 - 1996 Kryptolog, česká bezpečnostní společnost DECROS (později skoupena ICZ),

·         1994 - 1995 Kryptolog, německá bezepčnostní společnost Tele Security Timmann,

·         1993 - 1994 Kryptolog, dvě české bezpečnostní společnosti,

·         1991 - 1992 Vedoucí vývojově-výzkumného oddělení, Ministerstvo obrany,

·         1982 - 1991 Vedoucí vývojově-výzkumného oddělení, úřad-předchůdce NBÚ

Projekty:

Jako kryptolog jsem se podílel a spolupracoval na těchto projektech:

·         projekty pro soudy, policii a bezpečnostní složky státu, 2013 – 2015

·         projekty ETEE, Cryptelo, Babel, 2015

·         projekty pro ANECT (ALUCID), soudy, policii a bezpečnostní složky státu, 2014

·         projekt pro ModemTec,a.s. - Výzkum a vývoj komunikačních zařízení nové generace pro přenosy po energetických vedeních vysokého napětí, PID: TA03011192, 2013

·         projekty pro NBÚ, 2005 - 2013

·         projekty pro Orcave, a.s., ANECT,a.s., LOGOMOTION,a.s., policie ČR - 2012

·         projekty pro INTRIPLE, a.s., ANECT,a.s., LOGOMOTION,a.s., policie ČR, ModemTec, a.s. - 2011

·         kryptologický a bezpečnostní konzultant pro bankovní systém xBanka, ochrana GSM systému, zabezpečení sítě WAN chytrých elektroměrů, 2008 – 2009

·         BMW, EDON-R, kandidáti soutěže NIST SHA-3, 2008 – 2010

·         gigabitové šifrovací zařízení, loterijní RNG, mobilní bankovní systém, systém jízdenek a vstupenek, 2007 – 2008

·         třída speciálních blokových šifer DN a spec. hašovacích funkcí HDN, 2007

·         zabezpečení komunikace GSM, 2007

·         bezpečnost biometrického systému, standardy v kryptografii, 2006

·         třída hašovacích funkcí SNMAC, 2006

·         kolize MD5 – návrh nejrychlejší metody a programu hledání kolizí MD5 na světě (tunely), 2006

·         kolize MD5 – odhalení metody Wangové, návrh jiných metod mnohonásobné modifikace zpráv, 2005

·         zabezpečení evr. vlakového komunikačního systému, zabezpečení SMS v GSM, vojenské typy projektů, 2004

·         analýza protokolů a formátů OpenPGP, RSA-OAEP, RSA-KEM, CBC, SSL/TLS, 2001 - 2003

·         projekty pro NBÚ pro ochranu utajovaných informací, 2001 - 2002

·         první český kryptografický Service Provider pro MS WindowsNT (CSP-I MicroCzech), 2000, certifikovaný NBÚ pro ochranu utajovaných informací

·         první světový systém pro šifrování souborů on-the-fly ve Windows95(../98/NT/2000), 1995-2000

·         první český kryptosystém s veřejným klíčem na bázi eliptických křivek (Ellipt), 1996

·         třída komerčních algoritmů WinCros, 1995

·         autentizační a šifrovací zařízení pro síť X.25, 1994

·         první český šifrovací čip (SIC 5000), 1993

·         různé šifrovací SW, 1993

·         utajovaný vývoj a výzkum, 1982 - 1992

Poslední aktualizace:

·         11. 5. 2017